Trening emocijalnih kompetencija menadžera

Korporativni OLI edukativni program je namenjen svima koji žele da kontrolišu nivo stresa u poslu kojim se bave i da, na taj način, budu efikasniji i efektivniji.

Namenjen je kompanijama koje žele da atmosferu u svom timu učine boljom, skladnijom, zaštite zaspolene od nepotrebnih negativnih emocija i postignu bolje rezultate. Posebno se preporučuje organizacijama koje se bave prodajom ili nabavkom, odnosno timovima čiji rezultat posla mnogo zavisi od saradnje u timu i sa poslovnim partnerima.

Akreditovan od UPSKS i EAIPCM (European Association for Integrative  Psychodynamic  Coaching and Mentoring). Pored certigfikata OLI Centra, polaznici koji završe trening za trenere emocionalnih kompetencija menadžera dobijaju i evropski certifikat EAIPCM.

Organizuje se ka inhouse trening (https://www.oliexecutivecoaching.rs/trening-emocionalnih-kompetencija-inhouse/) ili kao otvoreni trening (https://www.oliexecutivecoaching.rs/otvoreni-trening-emocionalnih-kompetencija/)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *