Autentična ličnost

Povratak na glavnu stranu

SEMINAR KOJI VAS MOŽE DOVESTI BLIŽE VAŠIM PUNIM POTENCIJALIMA I AUTENTIČNOJ LIČNOSTI I PROMENITI VAŠ ŽIVOT U POZITIVNOM SMERU.

Autentična ličnost je deo vas koji nije definisan vašim poslom, funkcijom ili ulogom. To je mešavina svih vaših talenata, veština, sposobnosti, interesovanja, darova, spoznaja i mudrosti. To je vaša ličnost koja je cvetala, nesvesna sebe, u onim periodima života kada ste se osećali najsrećniji i najispunjeniji.

Autentično JA je ličnost koja nam je genetski data i uključuje naše sposobnosti, talente, sklonosti, emocionalne i fiziološke reakcije povezane u celini opštim doživljajem identiteta.Ovaj identitet bi bio isti da ste rodjeni bilo gde na našoj planeti, kao bogati ili siromašni, crnac ili belac.To je baza vaše ličnosti koje morate biti svesni da biste ostvarili zadovoljstvo u životu.
Socijalno JA nastaje kao rezultat iskustva i ključnih dogadjaja koje ste preživeli i procesa reakcije i interpretacije koji se dogadjaju u vama. često je vaše socijalno JA primajući pogrešne informacije o vama, stvorilo i pogrešan doživljaj identiteta koji vas sputava i ne da vam da verujete u sebe i da uživate u životu. Kakve god bile vaše okolnosti nikad ne dozvolite da razlozi zbog kojih niste uspevali u životu prerastu u izgovore. živeći život svoje fiktivne ličnosti ili socijalnog JA (najčešće u skladu sa očekivanjima drugih u koja i sami poverujemo -da tako treba, mora) je opasno stanje koje apsorbuje i oduzima vašu životnu energiju.

Znate li kakva je vaša autentična ličnost?
život nedosledan vašoj autentičnoj ličnosti stvara osećaj praznine, sveprisutno osećanje da niste potpuni. To osećanje možda pokušavate da potisnete raznim utehama kao što su cigarete, piće, preterano konzumiranje hrane, neprestani rad, preterano ulaganje sebe u partnera ili decu...Tako pokušavate da popunite rupu koja je nastala gubitkom vaše autentične ličnosti, izdajom sebe.

Ako kroz život idete svojom autentičnom ličnošću ta ogromna energija se oslobadja i dobijate na brzini i efikasnosti u kretanju ka svojim životnim ciljevima. Vredi se pozabaviti otkrivanjem i afirmacijom sopstvene autentične ličnosti.

Na ovom seminaru pokazaćemo vam kako se to može uraditi najbrže i najefikasnije. Ali, ne očekujte da je to lak posao.

Da biste došli do svog pravog Ja potrebno je da prepoznate šta je vaše fiktivno-socijalno Ja, i šta je dovelo do toga da ga usvojite. Ličnost koja sada upravlja vašim životom nije se dogodila slučajno.
Ona je rezultat:
-Odredjenih ključnih dogadjaja koje ste preživeli-vaših spoljašnjih faktora i
-Reakcija i tumačenja koje su se dogadjali u vama-vaših unutrašnjih faktora

Pomoći ćemo vam da prepoznate koji su bili ti:
-Odsudni trenici koji su uticali na formiranje vašeg socijalnog ja
-Odlučujući izbori koje ste napravili a koji su vas doveli tu gde jeste
-Centralni ljudi koji su vas formirali u pozitivnom ili negativnom smislu.

To će vam pomoći da shvatite kako i zašto ste postali to što jeste, i pružiti vam mogućnost da razdvojite ono što je vaše od onog što je tudje, ono što je dobro za vas od onog što je loše. Pomoći će vam pronadjete pogrešne informacije o sebi, drugima i svetu koje su izvor vašeg pogrešne slike o sebi. Spoznaje koje možete dobiti o sebi mogu vam omogućiti da napravite bolje izbore u budućnosti. Mogu vam dati mogućnost izbora da vaša prošlost ne upravlja više vašom budućnošću.

I DEO-ANALIZA
Počnimo vaše putovanje ka otkrivanju vaše autentične ličnosti testom autentičnosti. Ovaj, kao i druge testove i upitnike koje ćete dobiti radite zbog sebe, zato budite iskreni prema sebi.

Link ka testu autentičnosti i testu podudarnosti

Čime ćemo se baviti na seminaru?
Krenućemo u istraživanje vaše ličnosti. Pre nego što krenemo na konkretne zadatke za vas, prenećemo vam neke bitne informacije o ličnosti i načinima na koji se ona formira. Počećemo od vaših prestava o sebi. Predstave o sebi formirali ste pod uticajem dva ključna faktora:

  1.      Spoljašnjih faktora-dogadjaja i iskustava, pozitivnih i negativnih, koji su ostavili utisak na vas i uticali na formiranje vaše predstave o sebi i svetu. Nisu svi dogadjaji i iskustva podjednako važni za formiranje vaše predstave o sebi. Ovde ćemo se baviti samo onih najvažnijim, ključnim doživljajima i iskustvima koji su ostavili značajan trag na vašoj ličnosti. Nazvaćemo ih odsudnim trenucima. To su oni trenuci u vremenu koji se jasno ističu u vašem sećanju i na osnovu kojih ste vi izveli neke ključne zaključke o sebi i svetu. Vi ste napravili i bezbroj izbora u životu. Ali, nisu svi izbori podjednako važni i nisu podjednako uticali na vaš život. Ovde ćemo se baviti onim najvažnijim izborima koje ste napravili u odredjenim periodima svog života. Zvaćemo ih odlučujući izbori. Kao i odsudni trenuci, i ovi malobrojni odlučujući izbori mogu da vas nauče mnogo o tome ko ste i kako ste to postali. Uz odsudne trenutke i odlučujuće izbore sreli ste se sa malim brojem ljudi koji su značajno uticali na to kako ste se formirali, u pozitivnom ili negativnom smislu. Zvaćemo ih centralnim ljudima. Identifikovanje tih ljudi i uloge koju su odigrali u formiranju vaše lične istine i predstave o sebi biće ključni element ostvarivanja kontrole nad vašim budućim kvalitetom života.
  2.      Unitrašnjih faktora- Na vašu ličnost i predstavu o sebi utiče i drugi niz faktora-unutrašnje reakcije koje se u vama stvaraju kao odgovor svetu. čak i kada bi bilo moguće da dva različita čoveka dožive u životu potpuno iste odsudne trenutke, odlučujuće izbore i da imaju iste centralne ljude, oni bi dali različite odgovore na te situacije, različito bi ih tumačili i različito reagovali, što bi dovelo do dve različite predstave o sebi. Unutrašnji faktori obuhvataju stvari koje govorite sami sebi, stvari u koje verujete o sebi, sve unutrašnje dijaloge koji oblikuju vašu predstavu o sebi. Ovi unutrašnji faktori nose u sebi sadržaje vaše lične istine. O unutrašnjim faktorima je najbolje da mislite kao o ponašanju, načinu na koji se ponašate iznutra. Ponašanje je, po definiciji, nešto što se može posmatrati. Vaša unutrašnje ponašanje vidljivo je samo vama. I u vašem unutrašnjem ponašanju vi pravite izbore: ili puštate da vas voda nosi, ili se borite za ono što želite i zaslužujete. Vi u svom umu stvarate predstavu o sebi i živite u skladu sa njom. Vi ste odgovorni za vašu predstavu o sebi jer ste u stanju da je stvarate i menjate. Ako verujete da ste inferiorni, bićete inferiorni. živećete u skladu sa svojom predstavom o sebi. Ako mislite da možete, u pravu ste. Ako mislite da ne možete, opet ste u pravu. Veoma je važno da raspoznate gde se nalazi vaš centar kontrole. Gde je izvor vaše snage? Gde je izvor odgovornosti za dogadjaje koji se dešavaju u vašem životu? Centar kontrole kod ljudi može biti unutrašnji ili spoljašnji.

Ako je vaš centar kontrole spoljašnji onda vi razmišljate ovako:
 Bilo šta loše što se dešava ne smatrate da ima veze sa vama
 Bilo šta dobro što se dešava, ne smatrate da ima veze sa vama
Ako je vaš centar kontrole unutrašnji, onda razmišljate i osećate ovako:
 Bilo šta loše što mi se dešava moja je greška
 Bilo šta dobro što mi se dešava moja je zasluga.

Unutrašnji dijalog: To je razgovor koji sa sobom vodite o svemu što vam se dešava u životu. Ono što je potrebno da znate o vašem unutrašnjem dijalogu je:
 Vaš unutrašnji dijalog je konstantan
 Odvija se u realnom vremenu, odvija se istom brzinom kao kada biste na glas izgovarali te iste reči
 Vaš unutrašnji dijalog podstiče fiziološke promene u vašem telu: kao rezultat svake misli koja vam prodje kroz glavu javlja se fizička reakcija. Birajući misli vi birate i svoju fiziologiju.
Vaš unutrašnji dijalog odredjuje vaše poimanje o tome ko ste.
Etiketiranje: Ljudi su skloni da organizuju svoja iskustva u grupe, da ih trpaju u odredjene fioke, «fajlove», klase. Skloni smo da trpamo sebe i druge u kategorije na koje stavljamo nazive i etikete. Lepimo etikete ne samo drugima, već i sami sebi. Bile te etikete istinite ili pogrešne, fer ili ne, imaju snažan uticaj na to kako doživljavamo sebe. živite u skladu sa etiketama koje stavljate sami sebi.
Trake: To su stvari u koje ste počeli da verujete toliko bezrezervno , koje su se ukorenile tako duboko u vama da su postale automatske. Trake su vrednosti, uverenja i očekivanja koja se neprestano vrte u vašoj glavi i programiraju vas da se ponašate na odredjeni način. često utiču na vaše ponašanje a da niste ni svesni toga. Trake su nepisani scenario vašeg života koji vas automatski usmerava ka predvidljivom ishodu. (npr. meni se uvek desi da uletim u neku lošu vezu..Ako sebi date npr. etiketu «ja sam gubitnik», traka će joj dati odredjeni kontekst: Meni nikada ne uspeva da nadjem neki dobar posao...pošećete da razmišljate kad krenete na razgovor za dobijanje posla...što uglavnom i vodi predvidjenom ishodu.)
Fiksna uverenja-ograničavajuća uverenja: to su ona uverenja koja imate o sebi, ljudima i okolnostima u svom životu koja ste toliko dugo ponavljali da su se ukorenila. Izuzetno su otporna na promene,Ograničavajuća uverenja su konkretna uverenja koja imate o sebi a koja dovode do toga da ograničavate svoje težnje , pa time i svoja dostignuća. Problem sa tim uverenjima je što ona zatvaraju našu percepciju za informacije koje se ne slažu sa njima. Ne vidimo, ne čujemo, ne primamo ništa što se ne slaže sa tim uverenjima. Primamo samo one informacije koje se slažu sa tim fiksnim, ograničavajućim uverenjima. Ako verujemo da smo loši, nećemo ni čuti, ili nećemo pridati značaj informacijama koje nam govore suprotno jer nam je nemoguće da poverujemo u njih.

Da rezimiramo: Imate predstavu o sebi, i zadatak vam je da saznate kako ste je stekli. Ona se nije prosto desila. Budite spremni da ostavite iza sebe neke dugovečne i snažne inercije u svom životu. Rezultat toga treba da bude da vi krenete da utičete na svoje spoljašnje i unutrašnje faktore, a ne oni na vas. Pre nego što krenemo u istraživanje vaše ličnosti, daćemo vam jedan mali primer koji može da vam bude zabavan i da vas čak nasmeje, a koji pokazuje da su ograničavajućim uverenjima sklona čak i jednostavna bića kao što su buve, a kamoli složeno biće kao što je čovek.
Svi organizmi imaju samoograničavajuću tendenciju ako su suočeni sa negativnim iskustvom i neuspehom. Znate kakve su buve. Ako vam u kuću utrči neki džukac pun buva, one će momentalno iskočiti i razleteti se po kući. Buva može da preskoči pola sobe u jednom skoku. Obesni istraživači koji nisu imali preča posla rešili su da istražuju ograničavajuća uverenja kod buva, pa su ih stavili u teglu koju su zatvorili poklopcem. Buve su skakale tako visoko da su stalno udarale u poklopac. Medjutim, čak i buvama je dosadilo da stalno udaraju glavom u zid, pa su shvatile da će početi da padaju u nesvest udarajući stalno u poklopac. Zato su počele da skaču do santimatar niže od poklopca. Spoljašnji faktori su formirali čak i uverenja buva. Medjutim, ono što je interesantno za nas ljude, je da su buve nastavile da skaču samo do odredjene visine i kad je poklopac sklonjen. «životno iskustvo» ih je naučilo da ne skaču previše visoko.
Hajde da otvorimo poklopac vaše tegle, i da vidimo koliko stvarno možete da skočite. Verujemo da nećete moći da poverujete da možete da skočite više dok ne identifikujemo iskustva u kojima ste lupili glavom u zid i formirali vaša ograničavajuća uverenja.
Naš um kondenzuje naša iskustva oko onih dogadjaja koje smatra najvažnijima. Iz tih najvažnijih dogadjaja i iskustava mi stičemo predstavu o tome kakav je život. Neka od tih iskustava su pozitivna a neka negativna. Značajni pozitivni dogadjaji i iskustva podstiču našu autentičnu ličnost i nadahnjuju nas svešću o ospstvenim sposobnostima. Značajni negativni dogadjaji i iskustva stvaraju fiksna, ograničavajuća uverenja i negativne predstave o sebi i svetu. Odsudni trenici predstavljaju konture naših života. Ako ih makar delimično nismo svesni, život postaje konfuzija, jer baš ti odsudni trenuci oblikuju naše unutrašnje ponašanje. Oni su uporišta naših emocionalnih reakcija prema svetu. Da bi ste razumeli sebe i sopstvene reakcije, potrebno je da se prisetite tih odsudnih trenutaka vašeg života, osećanja i izbora koje ste tada napravili. Trenutaka u kojima ste «shvatili» da je «život takav». Tako ćete razumeti zašto i kako ste postali to što jeste. Razmećete kako je nastao «poklopac» vaše «tegle».
     Da bismo vam olakšali posao, dobićete odredjenu strukturu:

Dobićete upitnike i protokole koji će vas, korak po korak, voditi do vaše autentične ličnosti. Napravićete najdetaljniji i najjasniji “poprečni presek” sopstvene ličnosti i doneti ključne odluke i planove o svom daljem načinu života.

 

Vrh strane