Kako se promenitiDa li se odrasli čovek može menjati?


       Može, mada to ne ide lako. Prvi uslov je da to želi. Da mu nešto bitno smeta kod sebe samoga. Možda je to opšte nezadovoljstvo životom, problemi u vezama, česta napetost, strahovi, neodlučnost, neuspešnost…neko osećanje da je u neskladu i da želi da nešto promeni kod sebe.

       Ličnost svakoga od nas nije nastala brzo, pa se ne može brzo ni promeniti. Nastala je kao proizvod određenih faktora iz prošlosti koji su nas formirali takve kakve jesmo. Naša prošlost utiče na našu sadašnjost i budućnost po izvesnom automatizmu kojeg uglavnom nismo svesni. Da bismo promenili nešto bitno u svojoj ličnosti u sadašnjosti, potrebno je da se pozabavimo tim ključnim faktorima iz prošlosti koji su uticali na naše formiranje, i da napravimo određenu reviziju naših tumačenja onoga što nam se dešavalo u prošlosti. Prošlost ne možemo promeniti. Ona se već desila, a mašinu za putovanje kroz vreme nemamo. Zapravo, imamo je u našim mislima i sećanjima. Ono što možemo promeniti je naša percepcija, doživljavanje i tumačenje prošlosti, što može da izmeni našu percepciju, doživljavanje i ponašanje u sadašnjosti. Možemo promeniti to da naša prošlost više ne upravlja našom sadašnjošću i budućnošću. Da bismo krenuli u proces promene, potrebno je da prvo vidimo kako smo postali takvi kakvi jesmo.


Kako ste postali to što jeste


Ličnost koja sada upravlja vašim životom nije se dogodila slučajno.

Ona je rezultat:

-Određenih ključnih događaja koje ste preživeli-vaših spoljašnjih faktora i

-Reakcija i tumačenja koje su se događali u vama-vaših unutrašnjih faktora


U jednom od protokola koji su konstruisani da bi podstakli proces samoistraživanja i promene (U okviru psihološke radionice „Autentična ličnost“) nalaze se pitanja i procedure koje mogu pomoći da prepoznate te spoljašnje faktore koji su vas formirali:

-Odsudne trenutke koji su uticali na formiranje vašeg socijalnog ja

-Odlučujuće izbore koje ste napravili, a koji su vas doveli tu gde jeste

-Centralne ljude koji su vas formirali u pozitivnom ili negativnom smislu.


Prolaženje kroz te protokole može pomoći ljudima da shvate kako i zašto su postali to što jesu, i pružiti im mogućnost da razdvoje ono što je njihovo od onog što je tuđe, ono što je dobro za njih od onog što je loše. Može im pomoći da pronađu pogrešne informacije o sebi, drugima i svetu koje su izvor pogrešne slike o sebi. Spoznaje koje se tako mogu dobiti o sebi, mogu omogućiti osobi da napravi bolje izbore u budućnosti. Mogu dati mogućnost izbora da vaša prošlost ne upravlja više vašom budućnošću.


Spoljašnji faktori formiranja ličnosti


Preneću vam neke bitne informacije o ličnosti i načinima na koji se ona formira. Počećemo od vaših prestava o sebi. Predstave o sebi formirali ste pod uticajem dva ključna faktora: spoljašnjih i unutrašnjih


Spoljašnji faktori-događaji i iskustava, pozitivna i negativna,  koji su ostavili utisak na vas  i uticali na formiranje vaše predstave o sebi i svetu. Nisu svi događaji i iskustva podjednako važni za formiranje vaše predstave o sebi. Ovde ćemo se baviti samo onih najvažnijim, ključnim doživljajima i iskustvima koji su ostavili značajan trag na vašoj ličnosti. Nazvaćemo ih odsudnim trenucima. To su oni trenuci u vremenu koji se jasno ističu u vašem sećanju i na osnovu kojih ste vi izveli neke ključne zaključke o sebi i svetu. Vi ste napravili i bezbroj izbora u životu. Ali, nisu svi izbori podjednako važni i nisu podjednako uticali na vaš život. Ovde ćemo se baviti onim najvažnijim izborima koje ste napravili u određenim periodima svog života. Zvaćemo ih odlučujući izbori. Kao i odsudni trenuci, i ovi malobrojni odlučujući izbori mogu da vas nauče mnogo o tome ko ste i kako ste to postali. Uz odsudne trenutke i odlučujuće izbore sreli ste se sa malim brojem ljudi koji su značajno uticali na to kako ste se formirali, u pozitivnom ili negativnom smislu. Zvaćemo ih centralnim ljudima. Identifikovanje tih ljudi i uloge koju su odigrali u formiranju vaše lične istine i predstave o sebi biće ključni element ostvarivanja kontrole nad vašim budućim kvalitetom života.


       Ako želite da se pozabavite uticajem vaših spoljašnjih faktora na formiranje vaše ličnosti, uzmeite posebnu svesku namenjenu za to, i počnite da pišete. Podelite svoj život na neke periode (recimo predškolski od 1-6 god, od 7-12, od 13 do 20, od 21-38...) Tragamo za važnim, odsudnima trenucima. Zapište bilo šta čega se sećate iz ovog perioda. Ako već imate na umu jasan događaj, krenite odmah na njega i počnite da odgovarate na pitanje koja slede vezano za taj događaj.


Zamislite kao da se događaj dešava sada i imajte na umu sledeća pitanja:

 1. Gde se ovog trenutka nalazite?
 2. Koliko vam je godina i kako izgledate?
 3. Ko je pored vas, ili ko bi trebalo da bude pored vas?
 4. Šta se to dešava što čini ovaj trenutak tako izuzetnim?
 5. Koje emocije ili promenu emocija ovog trenutka osećate? Usamljenost? Bes? Strah? Zbunjenost? Radost? Snagu? Bespomoćnost?
 6. Da možete, na koji način biste promenili ovu situaciju?
 7. Kakav je vaš mentalni/fizički doživljaj? Da li vam je svest zamagljena ili čista?  Koji miris osećate? Koji ukus? Dodir čega? Da li ste srećni ili tužni? Da li vas boli? Osećate li slabost? Ukipili ste se?
 8. Kad biste ovog trenutka mogli da kažete nekome nešto, ko bi to bio? Šta biste rekli?
 9. Šta govorite sebi?
 10. Šta vam je u ovom trenutku potrebnije od ičega?


Pošto napišete odgovore na ova pitanja o jednom važnom događaju iz ovog perioda života, uradite isto u vezi sa drugim događajem ili događajima iz istog perioda. Prisetite se i zapišite što više ovakvih trenutaka. Zatim, za svaki od njih, pismeno odgovorite na sledeća pitanja:


 1. Kako se osećate sada?
 2. Koje emocije sada osećate?
 3. Šta danas govorite sebi o tim događajima?
 4. Ako je po sredi bio negativan događaj, koliko vam je snage i odlučnosti oduzeo? Ako je bio pozitivan, šta ste naučili ili dobili? 


Spajanje tačkica


       Pre nego što krenete dalje, pročitajte ono što ste napisali. Preispitajte svako životno doba zasebno, i vidite postoji li neki odsudan trenutak koji ste prevideli. Ili, možda, postoji neki odsudan trenutak o kojem izbegavate da govorite čak i sami sebi. Imajte na umu da će upravo ono od čega bežite, baš zbog tog bežanja, ostati deo vas koji nećete moći da promenite.

Ono što ne prepoznajemo i ne priznajemo, ne možemo ni promeniti. To, kao avet, ostaje u našem nesvesnom. A i to nesvesno je u nama, prizvali ga mi svesti ili ne.


       Idemo dalje. Identifikovali ste važne trenutke u vašem životu, trenitke koji su oblikovali vaš doživljaj života i razvoj vaše predstave o sebi. To su temelji na kojima počivaju sve vaše percepcije o životu. Sada je trenutak da povežete svoje odsudne trenutke i vidite šta se pojavljuje kao temelj osobe kakva ste postali. Da biste na pravi način povezali samo one stvarno ključne, odsudne trenutke u vašem životu koji su vas učinili takvima kakvi jeste, ponudićemo vam jednu korak po korak proceduru kako biste bolje i efikasnije struktuirali svoja iskustva i ličnu istoriju.


Korak 1. Nabrojte svoje odsudne trenutke i potom opišite svaki od njih jednim kratkim pasusom (pasusom koji svodi trenutak na svoju suštinu). Na primer, odsudni trenutak dobija ime: «Kad me je Milica šutnula...» ili «izdaja», a kratak pasus glasi: mislio sam da je i ona zaljubljena u mene, i potpuno se prepustio blaženstvu, a ona je «odjednom» pokazala drugu stranu svoje ličnosti..., ili odsudni trenutak dobija ime «Kad sam shvatio da nisam tako interesantan i glavni kao što sam to mislio» a pasus: Polaskom u školu shvatio sam da nisam centar sveta i mišljenje o sebi ne mogu da gradim na onome što je o meni mislila moja mama...Umesto glavni, pokazalo se da sam šmokljan. Pitao sam se da li više mogu da verujem u mišljenje mojih roditelja o meni...»Ispod svakog odsudnog trenutka kojem ste dali ime upišite kratak pasus koji opisuje suštinu tog odsudnog trenutka. Na kraju ćete možda da imate desetak (ili možda nešto više ili manje) pasusa. Ono što je važno je da zapišete sve najvažnije događaje iz vašeg života i identifikujete ljude povezane sa njima.

Str. 2

Preispitivanje prošlosti


Korak 2. Za svaki odsudan trenutak identifikujte svoj koncept sebe «pre» i «posle» njega. Na koji aspekt vaše ličnosti je uticao taj odsudni trenutak? Da li je on uticao na vaše samopouzdanje, ili na vaš osećaj spokoja, na ambiciju, radost, ljubav? Koja god da je vaša dimenzija bila pogođena (pozitivno ili negativno) navedite je pismeno:

na primer: taj događaj je uticao na moje samopouzdanje, samopoštovanje, ambiciju...

Zatim, za svaku dimenziju na koju je uticao određeni odsudni trenutak, napišite kako ste stajali u pogledu nje:

-Neposredno pre odsudnog trenutka i

-Posle odsudnog trenutka


       Ako je odsudni trenutak uticao, na primer, na vaše samopouzdanje, na koji je način ono bilo drugačije pre, odnosno posle tog događaja. Šta ste mislili i osećali vezano za ljubav, odrasle osobe, drugarstvo...pre i posle nekog odsudnog trenutka. O ovim «slikama» pre i posle razmišljajte kao o jednom elementu vaše predstave o sebi.


Korak 3. Napišite pasus u kojem ćete opisati kakav je dugotrajniji efekat ostavio odsudni trenutak na vas. Kako je taj odsudni događaj uticao na vas na duge staze? Ono za čim tragate je jesu oni vaši aspekti kvaliteti ili njihov nedostatak-koji su se razvili kao direktna posledica tog događaja. Vaš pasus mogao bi da počne sa: «Kao rezultat ovog odsudnog trenutka , verujem da kroz život idem  sa namerom da budem XXX» ili «Kao rezultat ovog događaja stvorio sam predstavu o sebi YYY koja i danas utiče na...»Dakle, opišite one delove svoje ličnosti koje mislite da ste stekli kao dugoročne posledice tog odsudnog događaja.


Korak 4. Napišite kako i zašto mislite da je odsudni trenutak razjasnio i podržao ili pak deformisao vašu autentičnu ličnost.


Korak 5. Preispitajte svoju reakciju i tumačenje odsudnog trenutka.Odlučite da li verujete da je vaše tumačenje bilo tačno ili netačno.  Pročitajte ponovo svoje odgovore na 2., 3. i 4. korak i, preispitajte ih iz ugla svoje sadašnje perspektive. Preispitajte ih sa objektivnošću, zrelošću i iskustvom  koji su vam nedostajali onda kada ste se nalazili usred tog trenutka. Sad se upitajte: Da li je moje tumačenje tog trenutka bilo tačno, ili sam preterivao ili iskrivljavao stvari? (Ili sam možda umanjivao nešto, iskrivio istinu, zbog nespremnosti da se sa tim suočim) Preispitivanje ne umanjuje značaj tog odsudnog trenutka. Tako ste mislili i osećali tada, i to je značajno uticalo na vas. Ali, pod dejstvom vremena, sazrevanja, možete na događaje da pogledate i iz druge perspektive. Odvojte sada malo vremena da proverite karakterizaciju svog odsudnog trenutka. Da li ste zaista bili žrtva, kao što ste verovali da jeste? Da li su pobeda, ili poraz, ili ishod, pravilno okarakterisani sa vaše strane, po vama? Da li ste dobro procenili vaše učešće u svemu tome? Da li je nešto što vam je neko učinio bilo baš «lično» usmereno prema vama, ili ste vi jednostavno bili pogodni u određenom trenutku da istera nešto svoje? Da li je bilo ispravno da vi na osnovu nečijeg ponašanja steknete takvu predstavu o sebi? Ako ste zavaravali sebe u pogledu značenja tog odsudnog trenutka, sada je vreme da to i priznate-napismeno.


Korak 6. Napišite da li je ovo nešto što smatrate da bi, u vezi sa svojom predstavom o sebi, trebalo da zadržite ili odbacite. Da li vam je taj odsudni trenutak dao stvarne argumente koje i danas treba da prihvatite kao dobre da na osnovu njih održavate takvu predstavu o sebi? Dodajte jedan pasus kao objašnjenje.

       Vaš zadatak je da procenite šta ste izvukli iz tog odsudnog trenutka. Ako je ono što ste iz njega izvukli negativno, budite iskreni prema sebi da to i kažete. Ako ste iz tog iskušenja naučili nešto vredno, napišite objašnjenje zašto je tako.


Korak 7. Pošto ste preispitali ove odsudne trenutke kao celinu, šta mislite, koje je suštinsko dejstvo imalo na vas to što ste ih preživeli? Pre nego što odgovorite na ovo poslednje pitanje, potrebno je da za svaki odsudni trenutak ogovorite na pitanja od 1-6.

Vaš cilj ovde je da identifikujete opšti trend ili obrazac koji prepoznajete u svojim odsudnim trenucima kao celini. Da li postoji nešto zajedničko u njima? Posmatrajući ih kao celinu, da li biste rekli da su vaši odsudni trenuci imali pozitivan ili negativan uticaj na vaš život?

Jednu stranu papira na kojem pišete podelite vertikalnom linijom na dva dela. Na levoj strani upišite pozitivne karakteristike koje ste poneli iz svojih odsudnih trenutaka (na primer: srdačan, velikodušan, obazriv,) a na desnoj strani upišite one negativne karakteristike (bojažljiv, kolebljiv, nepoverljiv, ogorčen...) Nemojte da prestajete sa popunjavanjem ove tabele dok ne pregledate svoje odgovore na pitanja od 1-6 za sve odsudne trenutke. Kada to završite, pogledajte dobro u tabelu koju ste dobili.

Za mnoge ljude pogled na ovakvu tabelu, kada je naprave, je kao paljenje sijalice, stvara izvestan «Aha» doživljaj. Često kažu: «Pa, nije ni čudo što sam...» na primer stalno besan na svet, ili što ne uspevam da opstvarim trajnu vezu sa osobom suprotnog pola, ili što su moji odnosi sa decom ovako mučni i teški...Ljudi počinju da shvataju odakle im one reči «život je takav» kao i to kako su neki davni odsudni trenuci obojili i proželi i mnoge kasnije trenutke u njihovom životu. Ljudi počinju da razumevaju kako su postali takvi kavi su, ali, u isto vreme razumevaju da imaju izbor, da je odluka da li će dozvoliti da ti trenuci i dalje upravljaju njihovim životom na njima.


Kritično važni izbori i centralni ljudi


       Ovo što ste do sada uradili je samo početak. Preispitivanje sopstvene ličnosti je veliki posao. Da biste se pozabavili samo spoljašnjim faktorima koji su vas formirali (o unutrašnjim nećemo govoriti u ovom članku zbog nedostatka prostora) potrebno je da se, na sličan način, pozabavite i kritično važnim izborima koje ste napravili u životu kao i centralnim ljudima koji su uticali na vaše formiranje.

Prisetite se podele po uzrastu: 1-6, 7-12, 13-20, 21-38, 39-55, i više od 56 godina. Za svako od navedenih životnih razdoblja (do godina u kojima ste sada) uradite sledeću vežbu: Razmislite: «Da li sam u ovom razdoblju života napravio neki odlučujući izbor?» Ako jeste, onda odgovorite na sledećih sedam pitanja:

1.Koji ste izbor napravili? 2. Zašto ste ga napravili? 3. Kojih ste se mogućnosti odrekli napravivši ovaj izbor? 4. Kakva je bila vaša predstava o sebi pre, a kakva posle ovog izbora? 5. Kakav je dugoročni efekat ovaj izbor imao na vas i vaš život? 6. Šta mislite, kako je i zašto vaš odlučujući izbor objasnio ili deformisao vašu autentičnu ličnost? 7. Pročitajte svoje tumačenje i reakciju na odlučujući izbor. Odlučite da li verujete da je vaše tumačenje bilo i jeste tačno ili netačno?


U životu ste sreli stotine, ili možda čak i hiljade ljudi koji su uticali na vas, ali istraživanja pokazuju da u životima ljudi ima samo petoro (u proseku) istinski centralnih ljudi koji ostavljaju neizbrisiv otisak na predstavu koju imaju o sebi, a time i na život koji žive. Naš cilj u ovoj vežbi jeste da identifikujete i preispitate te ljude i njihovu ulogu u svom životu.

Zadatak:

 1. Napišite ime jedne od centralnih osoba iz vašeg života.
 2. U dva zasebna odeljka ispod imena te osobe napišite prvo opis njenih postupaka, a potom uticaj koji je imala na vas.I još jedno, možda najvažnije pitanje:

Da li ste vi na listi petoro centralnih ljudi u vašem životu? Ako niste, zašto? Neka cilj ovog rada bude to da se vi sami nađete na listi vaših centralnih ljudi, i to kao najvažnija osoba. Cilj je dakle da dovedete sebe na prvo mesto, da budete prvi na spisku onih koji određuju i koji će određivati dalji tok vašeg života.


       Ovaj postupak samoistraživanja je, naravno, jedna veoma skraćena verzija i cilj nam je bio da vas podstakne na razmišljanje o sebi. Ako želite da se dublje i ozbiljnije pozabavite procesom samospoznaje i promene, preporučujemo vam da se uključite u našu psihološku radionicu “Autentična ličnost”


Autor teksta

Nebojša JovanovićUključite se u ciklus letnjih psiholoških radionica

u prostorijama Psihološko Edukativnog Centra «Akademija Uspeha» (Gandijeva 200 Blok 44 Novi Beograd)


Kroz ciklus radionica "Autentična ličnost" naučite:
*Kako da otkrijete i afirmišete vašu autentičnu ličnost
* Koliko odstupate od svojih punih potencijala
*Koji su to odsudni trenuci, odlučujući izbori i centralni ljudi koji su vas formirali takve kakvi ste sada
*Promenićete sliku o sebi i osloboditi snažnu kreativnu energiju
Više informacija na http://www.akademijauspeha.org/seminari/autenticna_licnost.html


Kroz ciklus radionica "Životne strategije" naučite:
*Kako izvršiti sistematsku samoprocenu
*Kako postavljati ciljeve
*Koji su najčešći uzroci neuspeha i uspeha
*Metode kreiranja uspešne životne strategije
*Određivanje prioriteta
*Analiza ciljeva i definisanje zadataka
*Upravljanje vremenom.
* Akcioni plan
*Kako sačiniti efikasan ugovor sa samim sobom
Više informacija na http://www.akademijauspeha.org/seminari/zivotne_strategije.html


Zainteresovani se mogu prijavljivati na email jnebojsa@ikomline.net.
Sve detaljne informacije možete dobiti usmenim putem na 063-157-5082 ili posetite: www.akademijauspeha .org