Kako se promeniti - 2. deoUnutrašnji faktori


       U prethodnom dodatku govorili smo o tome kako je, da bismo krenuli u proces promene onoga što nam ne odgovara u sopstvenoj ličnosti, potrebno da prvo vidimo kako smo postali takvi kakvi jesmo. Naravno, potrebno je da prvo priznamo sami sebi da nam se nešto ne dopada kod nas samih, da imamo neki problem. Ono što ne priznamo, ne možemo ni promeniti. Podsetimo se, ukratko, šta su bili prvi koraci u procesu menjanja sebe.


Kako ste postali to što jeste


Ličnost koja sada upravlja vašim životom nije se dogodila slučajno.

Ona je rezultat:

-Određenih ključnih događaja koje ste preživeli-vaših spoljašnjih faktora i

-Reakcija i tumačenja koje su se događali u vama-vaših unutrašnjih faktora


U prvom delu pojednostavljene i skraćene verzije protokola koji su konstruisani da bi podstakli proces samoistraživanja i promene (U okviru psihološke radionice „Autentična ličnost“) koji ste dobili u prethodnom broju, nalaze se pitanja i procedure koje su vam mogle pomoći da prepoznate spoljašnje faktore koji su vas formirali:

-Odsudne trenutke koji su uticali na formiranje vašeg socijalnog ja

-Odlučujuće izbore koje ste napravili, a koji su vas doveli tu gde jeste

-Centralne ljude koji su vas formirali u pozitivnom ili negativnom smislu.


U ovom broju pozabavićemo se unutrašnjim faktorima koji su uticali na formiranje vaše ličnosti  kakva je sada.


Unutrašnji faktori formiranja ličnosti

       Na vašu ličnost i predstavu o sebi utiče i drugi niz faktora-unutrašnje reakcije koje se u vama stvaraju kao odgovor svetu. Čak i kada bi bilo moguće da dva različita čoveka dožive u životu potpuno iste odsudne trenutke, odlučujuće izbore i da imaju iste centralne ljude, oni bi dali različite odgovore na te situacije, različito bi ih tumačili i različito reagovali, što bi dovelo do dve različite predstave o sebi. Unutrašnji faktori obuhvataju stvari koje govorite sami sebi, stvari u koje verujete o sebi, sve unutrašnje dijaloge koji oblikuju vašu predstavu o sebi. Ovi unutrašnji faktori nose u sebi sadržaje vaše lične istine. O unutrašnjim faktorima je najbolje da mislite kao o ponašanju, načinu na koji se ponašate iznutra. Ponašanje je, po definiciji, nešto što se može posmatrati. Vaša unutrašnje ponašanje vidljivo je samo vama. I u vašem unutrašnjem ponašanju vi pravite izbore: ili puštate da vas voda nosi, ili se borite za ono što želite i zaslužujete. Vi u svom umu stvarate predstavu o sebi i živite u skladu sa njom. Vi ste odgovorni za vašu predstavu o sebi, jer ste u stanju da je stvarate i menjate. Ako verujete da ste inferiorni, bićete inferiorni. Živećete u skladu sa svojom predstavom o sebi. Ako mislite da možete, u pravu ste. Ako mislite da ne možete, opet ste u pravu. Veoma je važno da raspoznate gde se nalazi vaš centar kontrole.


Centar kontrole: Gde je izvor vaše snage? Gde je izvor odgovornosti za događaje koji se dešavaju u vašem životu? Centar kontrole kod ljudi može biti unutrašnji ili spoljašnji.

Ako je vaš centar kontrole spoljašnji onda vi razmišljate ovako:

-Bilo šta loše što se dešava ne smatrate da ima veze sa vama

-Bilo šta dobro što se dešava, ne smatrate da ima veze sa vama

Ako je vaš centar kontrole unutrašnji, onda razmišljate i osećate ovako:

-Bilo šta loše što mi se dešava moja je greška

-Bilo šta dobro što mi se dešava moja je zasluga.


Unutrašnji dijalog: To je razgovor koji sa sobom vodite o svemu što vam se dešava u životu. Ono što je potrebno da znate o vašem unutrašnjem dijalogu je:

-Vaš unutrašnji dijalog je konstantan

-Odvija se u realnom vremenu, odvija se istom brzinom kao kada biste na glas izgovarali te iste reči

-Vaš unutrašnji dijalog podstiče fiziološke promene u vašem telu: kao rezultat svake misli koja vam prođe kroz glavu javlja se fizička reakcija. Birajući misli, vi birate i svoju fiziologiju.

Vaš unutrašnji dijalog određuje vaše poimanje o tome ko ste.

Etiketiranje: Ljudi su skloni da organizuju svoja iskustva u grupe, da ih trpaju u određene fioke, «fajlove», klase. Skloni smo da trpamo sebe i druge u kategorije na koje stavljamo nazive i etikete. Lepimo etikete ne samo drugima, već i sami sebi. Bile te etikete istinite ili pogrešne, fer ili ne, imaju snažan uticaj na to kako doživljavamo sebe. Živite u skladu sa etiketama koje stavljate sami sebi.

Trake: To su stvari u koje ste počeli da verujete toliko bezrezervno , koje su se ukorenile tako duboko u vama da su postale automatske.  Trake su vrednosti, uverenja i očekivanja koja se neprestano vrte u vašoj glavi i programiraju vas da se ponašate na određeni način. Često utiču na vaše ponašanje a da niste ni svesni toga. Trake su nepisani scenario vašeg života koji vas automatski usmerava ka predvidljivom ishodu. (npr. meni se uvek desi da uletim u neku lošu vezu..Ako sebi date npr. etiketu «ja sam gubitnik», traka će joj dati određeni kontekst: Meni nikada ne uspeva da nađem neki dobar posao...pošećete da razmišljate kad krenete na razgovor za dobijanje posla...što uglavnom i vodi predviđenom ishodu.)

Fiksna uverenja-ograničavajuća uverenja: to su ona uverenja koja imate o sebi, ljudima i okolnostima u svom životu koja ste toliko dugo ponavljali da su se ukorenila. Izuzetno su otporna na promene. Ograničavajuća uverenja su konkretna uverenja koja imate o sebi, a koja dovode do toga da ograničavate svoje težnje, pa time i svoja dostignuća. Problem sa tim uverenjima je što ona zatvaraju našu percepciju za informacije koje se ne slažu sa njima. Ne vidimo, ne čujemo, ne primamo ništa što se ne slaže sa tim uverenjima. Primamo samo one informacije koje se slažu sa tim fiksnim, ograničavajućim uverenjima. Ako verujemo da smo loši, nećemo ni čuti, ili nećemo pridati značaj informacijama koje nam govore suprotno, jer nam je nemoguće da poverujemo u njih.
Ako ste obavili inventar spoljašnjih faktora koji su uticali na formiranje vaše slike o sebi i svetu-odsudnih trenutaka, kritičnih izbora i centralnih ljudi, verovatno ste se, pri tome, suočili sa brojnim izvorima bola koje i sada osećate u životu. Otkrili ste osnovu. Sada dolazi i snaga.

Vaši spoljašnji faktori su to što jesu. Prošli su. Gotovi su. Ne možete promeniti prošlost. Ali, možete da promenite svoju reakciju na te spoljašnje faktore.  Možete da promenite ono što radite kao reakciju na tu prošlost. Svoju percepciju i ponašanje.


Baš kao što se ispitali spoljašnje faktore koji su uticali na vašu predstavu o sebi, sada je vreme da uradite detaljnu reviziju vaših unutrašnjih faktora-to jest, vaše unutrašnje reakcije na sve ključne događaje, kao i vašu generalnu tendenciju pristupa svetu.


Ono što je bitno da shvatite je da vi ne reagujete na ono što se dešava u svetu, već na svoje tumačenje tog dešavanja. Isti spoljašnji događaj može da ima po vas različite efekte ako imate različita tumačenja tog događaja.


Primer: Dobili ste otkaz na poslu. To je bio spoljašnji događaj na koji ste imali unutrašnju reakciju. Upravo ta unutrašnja reakcija na otkaz jeste ono što utiče na vašu predstavu o sebi, a ne sam otkaz. Recimo da je vaša unutrašnja reakcija ovakva: «Hej, baš ne volim kad me otpustite. Ne valja, baš ne valja. Ali, u duši znam da sam dobro radio i da sam talentovan. Ovde mi jednostavno nije išlo. Međutim, mnogo toga sam naučio i iskoristiću to da ne uprskam stvar  na sledećem poslu...» Realni ste, ali nije realno da će vaša predstava o sebi da pretrpi veliki udarac. Ali, ako je vaše tumečenje događaja i vaša unutrašnja reakcija ovakva:» Ja sam gubitnik. Uprskao sam stvar i dobio sam šta sam zaslužio. Ovaj posao je bio isuviše dobar za mene. Zagrizao sam više nego što sam mogao da progutam. Pročitali su me...» vaša predstava o sebi će mnogo da trpi. Moguće je i ovakvo tumačenje i reakcija: « Ma, to su sve seljaci. Ne znaju oni šta je prava vrednost. Osrednji su, i traže sebi slične, a ja štrčim...» Sa ovakvim tumačenjem ćete vi naizgled štititi svoju predstavu o sebi, ali tako što ćete lagati same sebe. Ono što ne priznate (izvesne greške koje ste činili) nećete ni promeniti, pa će vas sačekati i na sledećem poslu i dovoditi u neprilike...

Imate veliku moć da utičete na svoju predstavu o sebi. Morate da budete iskreni prema sebi, ali ne i da optužujete i degradirate sebe, niti da za svoje nedostatke optužujete druge. Dovoljno je loše što vam se u životu dešavaju negativne stvari. Vaša tumačenja i reakcije ih mogu još više pogoršati i pretvoriti u katastrofu. Da biste naučili da razumete i konstruktivno određujete svoje unutrašnje reakcije, potrebno je da znate gde da gledate i koja pitanja da postavljate sebi. Time ćemo se baviti u ovom delu vežbanja. Ispitaćemo vaše unutrašnje faktore:

Str. 2
“Snimite” svoj unutrašnji dijalog


Vežba 1

       Odaberite jedan svoj tipičan, uobičajeni dan, dan kada ne nameravate da radite nešto dramatično važno ili neuobičajeno. Držite blokčić ili svesku i olovku pri ruci tokom celog dana. Zakažite seriju sastanaka sa sobom: svaka dva sata prekinite ono što radite i zapišite zapažanja o unutrašnjem razgovoru koji ste vodili tokom protekla dva sata. Za svako od tih beleženja (sve dok ste budni) nije potrebno više od dva do tri minuta. Zapišite šta govorite sebi o:


Ako vam je lakše da ne čekate da prođe dva sata već da, umesto toga, beležite stvari onako kako čujete sebe da ih pomislite (kažete u sebi), onda radite tako. Poenta je u tome da razvijete razumevanje svog celodnevnog unutrašnjeg dijaloga, a da pri tome ne remetite u potpunosti svoj dnevni raspored.


Vežba 2

       Zamislite da vam sutra predstoji održavanje važne prezentacije. Prisustvovaće brojne važne mušterije ili klijenti, kao i više vaših saradnika i vaš šef. Sada je veče uoči prezentacije. Ležite u krevetu, u pomračini, i razmišljate o prezentaciji. Šta govorite sebi? Zapišite što veći deo tog razgovora.


Vežba 3

       Pogledajte ono što ste zapisali u vežbama 1 i 2. Vidite li neke zajedničke teme ili niti koje se protežu kroz obe beleške? Ako ih ima, koje su zajedničke karakteristike? Opišite ih u pismenoj formi.


Vežba 4

       Pošto ste pročitali svoje beleške, kako biste opisali opšti ton ili raspoloženje svog unutrašnjeg dijaloga? Da li je pozitivan, podsticajan? Ili je pesimistički, defetistički, samoprekoran? Ako je pozitivan, da li je racionalan? Ili je po sredi samo sokoljenje, samozavaravanje bez pokrića? Ima li konkretnih oblasti u kojima ono što ste napisali zvuči naročito grubo ili kritički? Nasuprot tome, da li vam vaš unutrašnji dijalog u vezi sa određenim oblastima vašeg života zvuči naročito podsticajno i optimistički? Zaokružite sve one delove ispisanog teksta za koje vam se čini da ilustruju naročito pozitivan ili naročito negativan unutrašnji dijalog.


Vežba 5

       Ponovo pročitajte ono što ste zapisali u vežbama 1 i 2. Šta vaše beleške kažu o vašem centru kontrole? Da li vam ovo beleške daju neku dodatnu spoznaju o vašem centru kontrole? Da li je vaš unutrašnji dijalog orijentisan interno,  eksterno ili prema slučaju kada razmišljate i govorite sebi o mestu gde su smešteni uzroci za ono što se događa? Zapišite svoja zapažanja.


Vežba 6

       Dok čitate ono što ste napisali, odgovorite na ovo pitanje: Kakva ste vrsta prijatelja sami sebi tokom dana? Da je onaj glas u vama koji vam govori glas neke druge osobe, nekog vašeg prijatelja, i da vam govori ono što ste vi sebi rekli i zapisali u vežbama 1 i 2 , kako biste procenili tog prijatelja? Vi ste osoba koja priča o vama po ceo dan svaki dan. Kakva ste vrsta prijatelja samom sebi?

Da li aktivno stvarate toksično okruženje za sebe, kontaminirajući svoj doživljaj sveta? Ili su poruke koje šaljete sebi okarakterisane racionalnim i produktivnim optimizmom?Pronađite svoje etikete


Etiketa se javlja:


Da li ste dobijali etikete kao što su «Štreber», da «niste kul, ili In», da ste «Luzer», «Sekapersa», «Nesposoban», «Smotanko», «Beznadežan slučaj», «Švaler», «Fuksa»...?

Ove apstraktne reči je teško osporiti jer se bave subjektivnim mišljenjem, a ne objektivnim činjenicama. Možete sa sigurnošću da kažete da, na primer, niste lopov, ako niste ništa ukrali. Ali, kako se meri da li je neko «luzer»? Po čijim kriterijumima?

Odupiranje etiketi je teško jer je teško kvantifikovati je. Etiketa nas smešta u određenu grupu ljudi koji su, navodno, slični nama. Ona teži da predskazuje naše buduće ponašanje. Ako poverujemo u etiketu, ako je usvojimo, tako ćemo se i ponašati. Etiketa u sebi nosi emotivni naboj. Ona nije samo opisna (epitet) već je optužujuća i peče. Taj emotivni naboj joj daje razornu snagu.


Da biste se oslobodili svog fiktivnog «Ja», morate da pronađete i osporite etikete koje su vas definisale, ili etikete kojima vi definišete druge. Vežbe koje slede pomoćiće vam da to uradite.


Vežba 1

Nabrojte napismeno sve etikete koje ste ikada dobili. Počnite tamo dokle vam doseže pamćenje i zapišite sve etikete kojih se setite. Na vašoj listi naći će se i neke etikete za koje znate da su imale određenog uticaja na vašu predstavu o sebi, kao i neke koje ste odbacili.


Vežba 2

Prepišite u svoju svesku tri podnaslova za stupce tabele (vidite tabelu ispod). Pogledajte spisak etiketa iz vežbe jedan, i zaokružite one za koje mislite da su vam ih nametnuli vaši roditelji. Mnoge etikete su tu toliko dugo da se možda i ne sećate kad ste ih prvi put čuli, ali pokušajte da se setite kada ste prvi put osetili žaoku tih etiketa i šta ste tada radili. Popunite tabelu sa što je moguće više pojedinosti.


Etiketa

Prvi put pomenuta

Vaše ponašanjeVežba 3

Vratite se na tabelu iz vežbe 2 i označite sve etikete za koje vam se čini da su i danas deo vašeg života. Da li polazite od uverenja da su one danas tačne i da vas još uvek odražavaju?


Vežba 4

Prepišite u svoju svesku četiri podnaslova za stubce tabele (vidite tabelu ispod). Ponovo se vratite na spisak iz tabele 1. Koju od etiketa su vam prišili neki drugi ljudi, a ne vaši roditelji? Da li se sećate kada vam je data i šta ste tada radili? Popunite tabelu sa traženim informacijama.


Etiketa

Dao vam je

Prvi put pomenuta

Vaše ponašanje tada

   


Vežba 5

Za ovu vežbu potrebna su vam tri stupca:

Etiketa

Situacija

Ponašanje       Vreme je da se prisetite koje su etikete sa vašeg spiska prešle u vašu upotrebu. Budući da je naše unutrašnje etiketiranje često smešteno ispod nivoa svesti, potrebno je da maksimalno koncentrišete i usredsredite. Ono što ćete da nabrajate jesu etikete koje ste poneli iz nekih događaja kao svoj zaključak o sebi.

Primeri: Ako ste bili povređeni i utučeni posle raskida sa partnerom, da li ste tada prišili sebi etiketu «luzer» koju i danas nosite? Ako ste prošli kroz gadan razvod, da li od tada etiketirate sebe kao promašenu osobu? Ako ste pali na ispitu, da li od tada smatrate da ste glupi?Da li vam se na poslu ili u toku karijere desio neki incident koji je doveo do toga da prišijete sebi neku etiketu?Koje etikete ste sami sebi nametnuli? Koje i danas važe?


Za svaku od tih etiketa pokušajte da se setite trenutaka kada ste bili svesni da ste se identifikovali sa svojom etiketom-kada ste prihvatili etiketu kao istinitu izjavu o sebi. Koja je to situacija bila? Upišite sve ove informaciju u tabelu kao što je ova gore.


Pogledajte ponovo sve etikete koje ste zapisali u vezi sa sobom. Zamislite da su te etikete nabrojane u vašoj biografiji koju ste priložili uz molbu za zaposlenje. Pretpostavimo da je posmatrate onako kako bi je posmatrao budući poslodavac. Kako reagujete iz njegove pozicije? Ako ovo nisu etikete koje biste želeli da vam prišiva neki poslodavac (ili možda partner sa kojim želite da budete u vezi), zašto vi to radite? Odlučite da nećete više kovati zavere sa svetom da biste zajedno sa njim prišivali sebi ograničavajuće etikete. Koji god da je dobitak koji ostvarujete od života u skladu sa svojim etiketama, rešite da jednom zasvagda iskoračite iz te utešne zone.


       Ovo što ste do sada uradili je samo deo posla koji vas čeka na putu samoistraživanja i menjanja. Pozabavili smo se malo vašim unutrašnjim dijalogom, etiketama...a tu su još i vaš životni scenario, vaša fiksna ograničavajuća uverenja...Pa onda, kada to detektujete, sledi plan redefinisanja i promene...

Menjanje sebe u smeru realizacije svojih punih potencijala je jedan složen i ozbiljan posao. Ali, vredi truda. Zapravo, ne znam koji posao bi mogao da više vredi truda. Nadam se da su vas ovi protokoli malo podstakli da krenete u tom smeru.


Jedna od mogućnosti koja vam stoji na raspolaganju, ako želite da se dublje i ozbiljnije pozabavite procesom samospoznaje i promene, je da se uključite u našu psihološku radionicu “Autentična ličnost”. 


Autor teksta

Nebojša JovanovićUključite se u ciklus letnjih psiholoških radionica

u prostorijama Psihološko Edukativnog Centra «Akademija Uspeha» (Gandijeva 200 Blok 44 Novi Beograd)


Kroz ciklus radionica "Autentična ličnost" naučite:
*Kako da otkrijete i afirmišete vašu autentičnu ličnost
* Koliko odstupate od svojih punih potencijala
*Koji su to odsudni trenuci, odlučujući izbori i centralni ljudi koji su vas formirali takve kakvi ste sada
*Promenićete sliku o sebi i osloboditi snažnu kreativnu energiju
Više informacija na http://www.akademijauspeha.org/seminari/autenticna_licnost.html


Kroz ciklus radionica "Životne strategije" naučite:
*Kako izvršiti sistematsku samoprocenu
*Kako postavljati ciljeve
*Koji su najčešći uzroci neuspeha i uspeha
*Metode kreiranja uspešne životne strategije
*Određivanje prioriteta
*Analiza ciljeva i definisanje zadataka
*Upravljanje vremenom.
* Akcioni plan
*Kako sačiniti efikasan ugovor sa samim sobom
Više informacija na http://www.akademijauspeha.org/seminari/zivotne_strategije.html


Zainteresovani se mogu prijavljivati na email jnebojsa@ikomline.net.
Sve detaljne informacije možete dobiti usmenim putem na 063-157-5082 ili posetite: www.akademijauspeha .org